logo300

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE, SANITARNE, GRZEWCZE, WENTYLACYJNE

Oferujemy usługi z zakresu

Instalacje przemysłowe

 • instalacje tworzywowe i stalowe pracujące w środowisku korozyjności C2, C3, C4 C5
 • spożywcze instalacje technologiczne
 • systemowe instalacje nawilżania powietrza
 • instalacje nawadniające
 • instalacje paliwowe
 • przemysłowe instalacje chłodnicze oparte na freecoolingu i wieżach chłodniczych
 • przemysłowe instalacje chłodnicze oparte na agregatach wody lodowej – glikolowe i wodne

Instalacje grzewcze

 • instalacje centralnego ogrzewania

  • grzejnikowe

  • płaszczyznowe (podłogowe, ścienne, sufitowe)

 • promienniki wodne sufitowe

 • instalacje ciepła technologicznego

 • instalacje parowe

Chłodnictwo

 • systemy klimatyzacji lokalnej split/multisplit
 • systemy klimatyzacyjne VRF
 • systemy klimatyzacji precyzyjnej
 • agregaty chłodnicze
 • Instalacje wody lodowej
 • Instalacje glikolowe i freonowe

Instalacje wentylacji

 • wentylacja mechaniczna przemysłowa

 • wentylacja mechaniczna bytowa

 • rekuperacja

 • systemy wentylacji oddymiającej

 • systemy wentylacji napowietrzającej

 • strumieniowe systemy kierunkujące powietrze

 • technologiczne odciągi miejscowe

Instalacje sanitarne
wod-kan

 • wewnętrzne instalacje wody bytowej zimnej i ciepłej

 • Instalacje uzdatniania wody
 • instalacje kanalizacji sanitarnej
 • instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
 • instalacje kanalizacji deszczowej podciśnieniowej
 • przepompownie
 • separatory koalescencyjne
 • separatory tłuszczu

instalacje gazowe

 • instalacje gazów medycznych

 • instalacje gazów technicznych

 • instalacje gazów opałowych

 • instalacje sprężonego powietrza

Źródła ciepła

 • kotłownie gazowe

 • kotłownie olejowe

 • kotłownie na paliwo stałe

 • węzły cieplne wodne

 • węzły cieplne parowe

 • kolektory słoneczne

 • pomy ciepła

OZE

 • solarne systemy grzewcze

 • sprężarkowe pompy ciepła
 • sorpcyjne pompy ciepła
 • wymiennikowe systemy gruntowe

instalacje przeciwpożarowe

 • instalacje hydrantowe

 • instalacje tryskaczowe (NFPA, VDS)

 • hydrofornie p.poż

Sieci i przyłącza zewnętrzne

 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej

 • sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej

 • sieci i przyłącza wodociągowe

 • sieci i przyłącza gazowe

 • sieci i przyłącza cieplne

Czyszczenie chemiczne instalacji

 • czyszczenie instalacji grzewczych

 • czyszczenie kotłów

Równoważenie, Regulacja, Pomiary

 • równoważenie instalacji grzewczych i chłodniczych

 • regulacja instalacji wentylacji

 • optymalizacja kosztów ogrzewania / chłodzenia

 • pomiary przepływów cieszy / powietrza  w instalacjach